ֻ
ô±
Ϻ
ϴ

seebeak effect probe

1

Seebeak Effect Hitting probe

Temp Range : RT ~ 150℃
Probing Area : 100um 이상
Probe dia : 20um, Gold tungsten